S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tel.: +420 702 055 205 ČR   Infolinka: 08:00 - 17:00 Náš FACEBOOK 

ZBOŽÍ V AKCI

Startér KXD celoplast

180

běžná cena 289,00 EU
naša cena 12,00 EU
skladom
novinka
akcia

díly minicross-minibike

141

běžná cena 9,00 EU
naša cena 8,00 EU
skladom
akcia
top produkt
naša cena 6,00 EU
skladom
akcia
top produkt

KONTAKTY

Simi Fashion s.r.o.
Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice Bílé Předměstí ČR
tel: +420 702 055 205
atvmotosk(a)centrum.sk
SKLAD: Brozanská 3, 53352 Pardubice Česká rep.

» Ochrana osobných údajov - GDPR
Ochrana osobních údajů

Podmienky ochrany osobných údajov I. Základné ustanovenia Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Simi Fashion s.r.o., IČO: 05484618, DIC: CZ05484618 so sídlom Medzi Mostami 1793, Biele Predmestie, 530 03 Pardubice (ďalej len: „správca“). Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Medzi Mostami 1793, Biele Predmestie, 530 03 Pardubice email: atvmoto@centrum.cz, telefón: +420 702 055 205 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov. II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. (ďalej len "Plnenie zmluvy") - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. III. Účel spracovania, kategórie a zdroje osobných údajov


Zákonný dôvod

Účel

Údaje

Zdroj údajov

Plnenie zmluvy

Vybavenie objednávky alebo odpoveď na dopyt zaslanú cez kontaktný formulár

Osobné údaje klientov (kontaktné údaje)

Kontaktný formulár, objednávka

IV. Čas uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje V prípade dopytu osobné údaje obsiahnuté vo formulári spravujeme iba za účelom odpovede alebo vybavenia vášho dotazu či dopytu /len počas rokovaní o uzavretí zmluvy/ najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie. V prípade objednávky po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby: Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho plnenia zmluvy poskytnuté osobám, ktoré správcovi poskytujú právne, účtovné a IT služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohovanie, uzamykanie. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo dopytu z internetového dopytového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 05.04.2022.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Mjk0YTN